Sevärdheter

Förutom Mörrumsåns fiske, utställningarna hos Mörrums Kronolaxfiske, de vackra bokskogarna runt Mörrumsån finns det bl.a. några kyrkor, en Hembygdsgård och Folkets Park.

Mörrums kyrka
Den gamla kyrkans plan kan inte med säkerhet fastställas. Men sannolikt bestod den av ett rektangulärt långhus med ett smalare, rakslutet kor. Materialet var gråsten. Utvändigt var murarna vitputsade, yttertaket var lagt med tegel. Kyrkans utseende för övrigt är okänt. Möjligen var den gamla kyrkan uppförd under 1200-talet, dock inte som den första på platsen. Tidigare fanns en äldre kyrka uppförd kanske redan kort efter Eginos mission på 1060-talet. Antagligen var denna kyrka av trä.

1845 – 47 raserades kyrkan helt eller till övervägande delen. Den nuvarande kyrkan byggdes då upp enligt arkitekten I .W Gerss ritningar. Man behöll den gamla kyrkans långmurar, men förlängde både mot öst och väst. Västtornet byggdes alldeles nytt, likaså sakristian. Bygget gjordes i gråsten. Utvändigt spritputsade man murarna. Fönster och dörrar är slätputsade med profilerad taklist. Fönstren är rundbågiga med järnspröjsar. Dörrar är raka, gulmålade med påsatta försilvrade trästjärnor (utom i väster). Yttertaket är klätt med tjärad plåt. I kyrkans golv är 20 gravstenar inlagda, dessutom en vid vardera norra och södra ingången.

Elleholms kyrka
Elleholms nuvarande kyrka byggdes i korsvirkesteknik, troligen år 1705. Den medeltida kyrkan som var uppförd på samma plats hade då förfallit, sedan den lilla staden år 1600 definitivt hade förlorat sina stadsprivilegier som man förvärvat år 1450.

Elleholm – Alholmen – omnämns redan på 1100-talet, då den tillhörde ärkebiskopsstolen i Lund. Anknytningen till Lund återfinns i Elleholms gamla stadsvapen som föreställer S:t Laurentii martyrhalster, en symbol som än idag ingår i lundabiskopens vapen.

Efter tiden som stad och efter en rad blodiga anfall från svensk sida är idag Elleholm med sin kyrka och hovgård åter en fridsam och betagande idyll. Kanske bidrar kyrkans format till detta, eftersom det endast finns sittplatser för ca 90 personer. Kyrkogård saknas, men har dock tidigare funnits. När den revs är osäkert. Den lilla dopfunten av trä har formen av en skål, buren av Johannes Döparen som gosse, härstammar från 1600-talet. Den är målad och förgylld.

Ådalskyrkan
Frikyrkoförsamlingens relativt nybyggda kyrka på Ådalsvägen strax norr om brandstationen.

Hembygdsgården
Hembygdsföreningen har Stålagården som samlingslokal och där finns även ett museum inrymt med samlingar från industri, hantverk och jordbruk. Här arrangeras också höstmarknad m.m. Mer info: www.morrumshembygdsforening.se

Folkets Hus & Park
Folkets hus med Bio (Filmklubb), bingo, dans, loppisar m.m. Mer info: www.morrumsfolketspark.se

Mörrums Kronolaxfiske med Laxen Hus
Utställningarna om laxen i Mörrumsån, åns djurliv och fiskets historia, från äldre tider till dagens världsberömda sportfiske och fiskeforskning. Allt finns samlat i Mörrums Kronolaxfiskes hus. Här finns även ett 13 m långt akvarium, modeller över laxens liv från romkorn till vuxen fisk i havet, naturtrogna avgjutningar av åns rekordfiskar m.m. Öppettider se www.morrum.com

Mörrumsån
Mörrumsån kommer från sjön Vrången nära Vetlanda i Jönköpings län. I Småland, där ån kallas Helige å, rinner den genom Helgasjön och Åsnen. Ån rinner vidare in i Sveriges trädgård, Blekinge, genom Mörrum som gett ån dess namn och faller ut i Elleholm vid Hanöbukten i Östersjön. Mörrumsån har en längd av 186 km och fallhöjden är 280 m.

Laxfisket i Mörrumsån har gamla anor. I dag är dess laxfiske världsberömt och lockar varje år sportfiskeentusiaster från hela världen. Mörrumsån är ett av Sveriges fiskrikaste vattendrag.

Utöver värdet som laxförande vattendrag lärde människorna tidigt att använda den värdefulla vattenkraft och transportled som ån gav dem. Längs ån flottades timmer, kvarnar och industrier anlades, allt från små husbehovskvarnar till stora kraftverk.

Går man en vandring på Laxaleden från Elleholm och norrut kan man se hoppande laxar och mycket kulturhistoriskt värdefulla miljöer i en underbar natur.